Vinice

Vinice se nachází v katastru vinařské obce Novosedly na výjimečných viničních tratích, které vynikají výbornými geologickými a klimatickými podmínkami. Štěrkové mořské usazeniny třetihorního stáří se vyznačují vysoko propustností a vysokou absorpcí slunečního záření. Struktura podloží podporuje růst kořenů do větších hloubek podloží. Vyšší podíl štěrku umožňuje pohlcení sluneční energie v průběhu dne a její postupné uvolňování v noci, což má blahodárný vliv na dozrávání hroznů.

Filozofie pěstování vinné révy je zaměřena na malé zatížení keře a ponechání hroznů v době zrání ve vinici po co nejdelší dobu tak, aby bylo dosaženo vysoké vyzrálosti hroznů.

Vinice jsou obhospodařovány v rámci integrované produkce, která zohledňuje ekologické požadavky na produkci hroznů a okolní prostředí.

Sklizeň hroznů probíhá výhradně ručně.

Viniční trať „Stará Hora“

Vinařská trať „Kamenný vrch“

Vinařská trať „U božích muk“